دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

اعلام برگزاری کارگاههای آموزشی در روزهای برگزاری همایش
اعلام برگزاری کارگاههای آموزشی در روزهای برگزاری همایش

 

 

به اطلاع شرکت کنندگان گرامی حاضر در محل برگزاری همایش در روزهای دوشنبه و سه شنبه 23 و 24 آبان ماه در محل نیروگاه اتمی می رساند، با برنامه ریزی های صورت گرفته و با توجه به استقبال شرکت کنندگان در محورهای همایش، با بهره مندی از پنانسیل تجربه و دانش اعضای محترم کمیته علمی و سایر اساتید و پژوهشگران ارجمند برخی کارگاه های آموزشی درنظر گرفته شده است که علاقه مندان می توانند متناسب با زمان برگزاری آنها در این کارگاههای تخصصی شرکت نمایند.

 

 

به شرکت کنندگان در همایش گواهی شرکت در کارگاه داده می شود.


یک شنبه 15 آبان 1401 (1 سال قبل )
سومین همایش ملی پژوهش های نوین در نیروگاه های هسته ای توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و نیروگاه اتمی بوشهر در ده محور تخصصی در حوزه های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی با حضور اساتید، دانشجویان و پژوهشگران فعال در حوزه دانشگاه و حوزه صنعت سراسر کشور در محل نیروگاه اتمی بوشهر به مدت دو روز در اردیبهشت ماه سال 1403 همراه با برگزاری نمایشگاه و کارگاه های آموزشی تخصصی برگزار می گردد.