محورهای کنفرانس

ایمنی هسته ای

فیزیک راکتورهای هسته ای

حفاظت در برابر اشعه

پدافند پرتوی ( مدیریت حوادث نیروگاهی - مصون سازی و پدافند غیر عامل نیروگاه - شبیه سازی، پیش بینی و تصمیم سازی در مورد انتشارآلودگی)

آنالیز حوادث

تکنولوژی نیروگاه های هسته ای (برق - شیمی - مکانیک - کنترل و ابزار دقیق - توربین -  مهندسی کامپیوترو  ...)               

مواد و سوخت هسته ای

معماری و سازه

پایش محیطی و حفاظت  محیط زیست

منابع انسانی


سومین همایش ملی پژوهش های نوین در نیروگاه های هسته ای توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و نیروگاه اتمی بوشهر در ده محور تخصصی در حوزه های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی با حضور اساتید، دانشجویان و پژوهشگران فعال در حوزه دانشگاه و حوزه صنعت سراسر کشور در محل نیروگاه اتمی بوشهر به مدت دو روز در آذرماه سال 1403 همراه با برگزاری نمایشگاه و کارگاه های آموزشی تخصصی برگزار می گردد.