اعضای کمیته علمی

رئیس کنفرانس:

مهندس رضا بنازاده

رئیس نیروگاه اتمی بوشهر

*****************************

دبیر علمی کنفرانس:

دکتر داريوش مستي

****************************

دبیر اجرایی کنفرانس:

دکتر یوسف صداقت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار

*****************************

دبیرخانه سومين همایش ملی پژوهش های نوین در نیروگاه های هسته ای

 

 


سومین همایش ملی پژوهش های نوین در نیروگاه های هسته ای توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و نیروگاه اتمی بوشهر در ده محور تخصصی در حوزه های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی با حضور اساتید، دانشجویان و پژوهشگران فعال در حوزه دانشگاه و حوزه صنعت سراسر کشور در محل نیروگاه اتمی بوشهر به مدت دو روز در آذرماه سال 1403 همراه با برگزاری نمایشگاه و کارگاه های آموزشی تخصصی برگزار می گردد.