لیست هزینه ها و خدمات
تعرفه های ثبت نام عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
دارای مقاله پذیرفته شده - ثبت نام آزاد 6,000,000 ریال 3,000,000 ریال ثبت نام
دارای مقاله پذیرفته شده - ثبت نام دانشجویی 4,000,000 ریال 2,000,000 ریال ثبت نام
دارای مقاله پذیرفته شده - هیات علمی و مدرس دانشگاه 5,000,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
دارای مقاله پذیرفته شده - کارکنان صنایع، ادارات و سازمانها 5,000,000 ریال 2,500,000 ریال ثبت نام
دارای مقاله پذیرفته شده - شرکت در کارگاه آموزشی روز همایش 1,000,000 ریال 1,000,000 ریال ثبت نام
دارای مقاله پذیرفته شده - کارکنان سازمان انرژی اتمی و شرکت های تابعه 0 ریال 0 ریال ثبت نام
لیست خدمات ویژه
(اختیاری)
عنوان هزینه عملیات
دریافت گواهی برای سایر نویسندگان 500,000 ریال ثبت نام
سومین همایش ملی پژوهش های نوین در نیروگاه های هسته ای توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و نیروگاه اتمی بوشهر در ده محور تخصصی در حوزه های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی با حضور اساتید، دانشجویان و پژوهشگران فعال در حوزه دانشگاه و حوزه صنعت سراسر کشور در محل نیروگاه اتمی بوشهر به مدت دو روز در آذرماه سال 1403 همراه با برگزاری نمایشگاه و کارگاه های آموزشی تخصصی برگزار می گردد.