شرایط شرکت کنندگان در همایش
پاسخ 1 : باسلام
افرادی که مقاله آنها در همایش پذیرفته شده باشد و از نویسنده اول مقاله می تواند در همایش شرکت می کند. شرکت در کارگاههای آموزشی مجازی برای همگان آزاد است
سومین همایش ملی پژوهش های نوین در نیروگاه های هسته ای توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و نیروگاه اتمی بوشهر در ده محور تخصصی در حوزه های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی با حضور اساتید، دانشجویان و پژوهشگران فعال در حوزه دانشگاه و حوزه صنعت سراسر کشور در محل نیروگاه اتمی بوشهر به مدت دو روز در آذرماه سال 1403 همراه با برگزاری نمایشگاه و کارگاه های آموزشی تخصصی برگزار می گردد.