دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

حامیان مالی

حمایت مالی از کنفرانس در سه سطح و به صورت زیر قابل انجام می باشد:

 

سطح 1

حمایت مالی طلایی

Gold Sponsorship

مبلغ حمایت مالی طلا 1،000،000،000 ریال می‌باشد و حامی مالی طلا از تسهیلات زیر بهره‌مند می‌گردد:

 
- درج نام و آرم شرکت در اسناد و انتشارات کنگره و نمایشگاه شامل سایت، بروشور، پوستر، کارت دعوت، کتابچه اطلاعات کنگره و نمایشگاه و سی دی  مقالات کنگره
 
- درج نام و آرم شرکت در تابلوهای محل برگزاري کنگره و نمايشگاه 
 
- درج نام و آرم شرکت در گواهی حضور شرکت کنندگان در کنگره و تقدیرنامه‌های غرفه‌های شرکت کننده در نمایشگاه
 
- اختصاص غرفه‌ در نمایشگاه
 
- درج 4 صفحه آگهي رايگان در کتابچه اطلاعات کنگره و نمایشگاه 
 
- حضور 10 نفر به صورت رايگان در کنگره
 
- ریاست پنل تخصصی
 
- پخش تیزر تبلیغاتی در طول مراسم 
 
- سخنرانی مدیر عامل شرکت حامی در مراسم
 
- تقدیر از مدیر عامل شرکت حامی در مراسم
 
عضویت مدیرعامل در کمیته سیاستگذاری کنفرانس


 

 
 
 
 

سطح 2

حمایت مالی نقره ای

Silver Sponsorship

مبلغ حمایت مالی نقره ای 750،000،000 ریال می‌باشد و حامی مالی نقره از تسهیلات زیر بهره‌مند می‌گردد:

 
- درج نام و آرم شرکت در اسناد و انتشارات کنگره و نمایشگاه شامل سایت، بروشور، پوستر، کتابچه اطلاعات کنگره و نمایشگاه و سی دی  مقالات کنگره
 
- درج نام و آرم شرکت در تابلوهای محل برگزاري کنگره و نمايشگاه 
 
- اختصاص غرفه‌ در نمایشگاه در نمایشگاه جانبی کنفرانس
 
- درج 2 صفحه آگهی رايگان در کتابچه اطلاعات کنگره و نمایشگاه 
 
- حضور 5 نفر به صورت رايگان در کنگره
 
- ریاست پنل تخصصی
 
- تقدیر از مدیر عامل شرکت حامی در مراسم
 


 

 

 

 

سطح 3

 

حمایت مالی برنز

Bronze Sponsorship

مبلغ حمایت مالی برنز 500،000،000 ریال می‌باشد و حامی مالی برنز از تسهیلات زیر بهره‌مند می‌گردد:

 
- درج نام و آرم شرکت در اسناد و انتشارات کنگره و نمایشگاه شامل سایت، بروشور، پوستر و سی دی  مقالات کنگره
 
- درج نام و آرم شرکت در تابلوهای تبلیغاتی محل برگزاري کنگره و نمايشگاه
 
- اختصاص غرفه در نمایشگاه جانبی کنفرانس
 
- درج 1 صفحه آگهی رايگان در کتابچه اطلاعات کنگره و نمایشگاه
 
- حضور 3 نفر به صورت رايگان در کنگره
 
- تقدیر از مدیر عامل شرکت حامی در مراسم
 

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در نیروگاه های هسته ای توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و نیروگاه اتمی بوشهر در ده محور تخصصی در حوزه های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی با حضور اساتید، دانشجویان و پژوهشگران فعال در حوزه دانشگاه و حوزه صنعت سراسر کشور در محل نیروگاه اتمی بوشهر به مدت دو روز در آذرماه سال 1403 همراه با برگزاری نمایشگاه و کارگاه های آموزشی تخصصی برگزار می گردد.