دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

شورای سیاستگذاری
مهندس رضا بنازاده

رئیس کنفرانس


مهندس رضا بنازاده


رئیس نیروگاه اتمی بوشهر

مهندسی هسته ای

BanaZadeh@ncnpp.ir

دکتر سروش حیدری سنگستانی

دبیر علمی کنفرانس


دکتر سروش حیدری سنگستانی


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر

مهندسی هسته ای

s_heidari_in@yahoo.com

دکتر داریوش مستی

دبیر اجرایی کنفرانس - حوزه صنعت


دکتر داریوش مستی


معاون پژوهشی نیروگاه اتمی بوشهر

مهندسی هسته ای

mastidarush@gmail.com

دکتر یوسف صداقت

دبیر اجرایی کنفرانس - حوزه دانشگاه


دکتر یوسف صداقت


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار

مهندسی برق

m_y_sedaghat@yahoo.com

دکتر عبدالرحیم پذیرا

رئیس کمیته داوران


دکتر عبدالرحیم پذیرا


معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

مهندسی محیط زیست

abpazira@gmail.com

دکتر محسن کاظمی

مسئول کمیته انفورماتیک


دکتر محسن کاظمی


عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

مهندسی برق

kazemi713@gmail.com

سومین همایش ملی پژوهش های نوین در نیروگاه های هسته ای توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و نیروگاه اتمی بوشهر در ده محور تخصصی در حوزه های فنی مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی با حضور اساتید، دانشجویان و پژوهشگران فعال در حوزه دانشگاه و حوزه صنعت سراسر کشور در محل نیروگاه اتمی بوشهر به مدت دو روز در آبان ماه سال 1402همراه با برگزاری نمایشگاه و کارگاه های آموزشی تخصصی برگزار می گردد.